[one_third class=“firstcols“]

Arbitráže / Rozhodčí řízení

Jsem přesvědčen, že při rozhodování sporů je potřeba v maximální možné míře přihlížet k účelu a cíli, který původně strany sledovaly. Zdravý rozum by podle mě neměl být vytlačován právním formalizmem (jak tomu v mnoha případech je).

[/one_third] [one_third]

Smlouvy a smluvní vztahy

Smluvní vztahy by měly odrážet dohodu stran a měly by přiměřeně omezovat případná obchodní a smluvní rizika. Vymýšlím a pomáhám realizovat jednoduché i hodně složité a zamotané obchodní modely a smluvní vztahy, podle toho co je pro daný projekt nejlepší.

[/one_third] [one_third class=“lastcols“]

Projekty a investice

Investoval jsem mnoho času a energie do různých vlastních i cizích projektů. Od start-up až po vyjednání a zajištění podmínek distribuce a uvedení některých světových značek na různé trhy.

[/one_third] [separator line=yes] [grid_threecol class=“alpha“]

Rozumím a chápu

Rozumím jazyku analytiků, vývojářů, grafiků, ale i korporátních profesionálů a umím jejich nápady a náměty převést do formálních obchodních a smluvních vztahů.

[/grid_threecol] [grid_threecol]

3D analýza a řešení 

Na řešený problém se dívám ze všech možných úhlů pohledu. Nejlépe několikrát.

[/grid_threecol]

[grid_threecol]

Jednoduchost

Dobré řešení je zpravidla jednoduché. A chytrá řešení bývají ve výsledku nejjednodušší. Jen se těžko hledají a vytvářejí.

[/grid_threecol] [grid_threecol class=“omega“]

Smlouvy na 4 kontinentech

Navrhoval jsem, připravoval a vyjednával smlouvy  a podílel jsem se na realizaci projektů se smluvními stranami na všech kontinentech s výjimkou Antarktidy (zatím).

[/grid_threecol] [separator line=yes] [clearfix]